Home Inschrijven Praktisch Waarom Uitslagen/fotos Contact


Wie zijn we

Het 11.11.11-comité van Vossem, samen met heel wat extra vrijwilligers, staat in voor de organisatie van dit evenement.

De opbrengst van de 11-11-11 loop Vossem gaat naar 11.11.11, koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

11.11.11. is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd leveren mensen dagdagelijks de strijd voor een menswaardig bestaan. 11.11.11. strijdt met hen mee door ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te steunen, door druk uit te oefenen op het beleid van (inter)nationale overheden en organisaties en door in eigen land campagne te voeren voor een solidaire wereld.

11.11.11

.

Een klein gedeelte van de opbrengst wordt geschonken aan een lokale vierde-pijler beweging.

Les Cajoutiers te Senegal

.